News

> <
 • Цeната на нов локдаун за економијата – Колку понавремен, толку побезопасен
  Read more
 • Онлајн конференција „Глобален дијалог на лидерите во правосудството - Правда за сите во услови на криза“
  Read more
 • Одржани е-информативни средби за едукација при подготовка на петтиот Национален акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023
  Read more
 • Конститутивен состанок на ОВП Коалицијата за правда
  Read more
 • 56 Local Jurisdictions Join Global Partnership to Promote Open Government
  Read more
 • Women and Trade: The Role of Trade in Promoting Women’s Equality
  Read more
 • Transparency Makes Central Banks More Effective and Trusted
  Read more
 • Corruption and COVID-19
  Read more

Events

> <
 • Реакција на изјавите од вчерашната прес конференција на министерот за здравство и претседателот на Комисијата за заразни болести
  Read more
 • Одржана е-конференција „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“
  Read more
 • Јавен повик за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година
  Read more
 • Учество во емисијата КОД, за прибирањето и трошењето на средствата за справување со пандемијата
  Read more
 • Информација за медиуми – 18.05.2020
  Read more
 • На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни здравствени политики во Европа
  Read more
 • Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје
  Read more
 • Public health for the citizens, not private public partnership
  Read more

Publications

> <
 • Колкаво е нивото на реактивност и проактивност кај јавните институции во РСМ во 2020 година
  Read more
 • Колкаво е нивото на реактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година
  Read more
 • Колкаво е нивото на проактивна транспарентност кај јавните институции во РСМ во 2020 година
  Read more
 • Со 38.3 милиони УСД добиени со заем од Светска Банка, Владата се справуваше со последиците од COVID-19
  Read more
 • Пристап на жените до пазарот на труд и активните политики за вработување
  Read more
 • Влијанието на јавните набавки направени од јавните здравствени установи врз подобрување на здравствените индикатори на граѓаните во РСМ
  Read more
 • Едукативен материјал за Отвореното Владино Партнерство
  Read more
 • Анализа на нивото на Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Read more