Според Меѓународниот монетарен фонд, ова се земјите со највисок ранг во светот по номинален БДП: