News

> <
 • Ребаланс на буџетот во септември или октомври
  Read more
 • Собранието го донесе ребалансот на буџетот за 2018 година
  Read more
 • The IMF Fiscal Forum brings the OECD, IMF and GIFT together to launch the IMF Fiscal Transparency Handbook and OECD Budget Transparency Toolkit
  Read more
 • И во јавните претпријатија ќе се внимава кој што јаде и пие
  Read more
 • Нов Закон за буџети со среднорочно буџетирање до крајот на 2018 година
  Read more
 • Топ Тема На Ваша Страна - Ретки болести (11.12.2017)
  Read more
 • Колку пари се издвојуваат за третман на ретките болести
  Read more
 • Граѓански буџет – Министерство за финансии на РМ
  Read more

Events

> <
 • Регионална обука за Мониторинг на Буџети и Застапување
  Read more
 • Работилница за развој на стратегија за застапување за унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето на јавните институции
  Read more
 • Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги со средства од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари
  Read more
 • Имам право да знам! – Кампања за одбележување на меѓународниот ден за слободен пристап до информации
  Read more
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Read more
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Read more
 • Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“
  Read more
 • Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето
  Read more

Publications

> <
 • Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година
  Read more
 • Во изминатите години во Република Македонија се трошат средства за скрининг на карцином на грло на матка, а пак жените ретко ги добиваат услугите за бесплатен скрининг на карцином на грло на матка
  Read more
 • Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџет и имплементација на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година
  Read more
 • Министерството за здравство со години наназад покрива само дел од потребниот износ за партиципација за породувањата извршени во јавните здравствени установи
  Read more
 • Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?
  Read more
 • Budget monitoring and advocacy manual for harm reduction
  Read more
 • Работата на ЕСЕ во областа на унапредувањето на фискалната транспарентност во РМ, мај 2018
  Read more
 • Како макроекономските политики и практики во Република Македонија го ограничуваат пристапот до здравствените услуги и негативно влијаат врз него
  Read more